• Nguy cơ tiềm ẩn từ ICO

    Không giống như IPO, ICO đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ lừa đảo vì nó không bị ràng buộc bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào và tồn tại trong hệ sinh thái thiếu quy định. Đồng tiền mã hóa hay tiền điện tử (Cryptocurrency) chỉ là một phần nhỏ […]